Navigácia

 • EKO PROJEKT

  EKO PROJEKT

  TRIEDIME BATÉRIE SO ŠMUDLOM

  Milí rodičia, naša MŠ sa zapája do Eko - výchovného projektu " Triedime batérie so Šmudlom ". Všetky potrebné informácie nájdete vyvesené v každej šatni na nástenkách. Vo štvrtok 24.januára sa zúčastnia deti tried VEVERIČKY, ŽABKY a SOVIČKY eko - výchovnej hodiny a budú oboznámené a poučené o projekte manažérkou spoločnosti SEWA, a.s.- organizátorom projektu.

 • OZNAM

  OZNAM

  ŽIADOSŤ O 2 %

  RZ pri MŠ spolu s MŠ žiadajú rodičov a priaznivcov našej MŠ o poskytnutí 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018. V module "Okienko pre rodičov" nájdete potrebné informácie a tlačivá. ĎAKUJEME!

 • OZNAM

  OZNAM

  MATERÁČIK

  Milé deti, milí rodičia, pani Zima  sa nám po vianočných prázdninách /škoda že až po :-)/ usalašila v celej krajine a ukázala riadne divy. Dávame do pozornosti nové zimné číslo nášho internetového časopisu "MATERÁČIK", ktoré  si môžete prečítať, prípadne vytlačiť. Prajeme Vám veľa zábavy! 

 • OZNAM

  OZNAM

  OBEDY ZADARMO PRE PREDŠKOLÁKOV

  Deti v poslednom ročníku materských škôl majú obedy zadarmo od januára 2019. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  ktorá je účinná od 1.januára 2019.

  Obedy zadarmo v MS.pdf

  OZNAM PRE RODICOV - OBEDY ZADARMO 2.pdf

   

 • OZNAM

  OZNAM

  DETSKÝ  KARNEVAL

  Na známosť sa všetkým dáva veľmi dôležitá správa. Nastal čas fašiangový, preto Vás pozývame veľkí, malí. na tradičný detský karneval, ktorý bude v sobotu 2. februára 2019 v miestnom Dome kultúry. Začíname o 14,00 hod., masky majú vstup zdarma a ostatní za 1 €. Všetci sú srdečne vítaní!

 • OZNAM

  OZNAM

  VÝZVA NA TOMBOLU

  Milí rodičia, priatelia a dobrodinci našej MŠ!

  Blíži sa termín karnevalu, ktorý bude v sobotu 2.februára 2019. RZ pri MŠ spolu s MŠ Váš žiadajú o vecnú cenu ako príspevok do tomboly, ktorú môžete odovzdať v jednotlivých triedach. ĎAKUJEME!

 • PF 2019

  PF 2019

  ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

  Nový rok nám prináša opäť nové posolstvá,

  prajme si teda navzájom lásku a tiež priateľstvá.

  Nech šťastie, pohoda a zdravie, 

  sprevádza náš každý krok,

  nech je veľmi úspešný celý nový rok !

   

 • OZNAM

  OZNAM

  PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

  Oznamujem rodičom, že prevádzka materskej školy bude prerušená počas školských vianočných prázdnin v čase od 23. decembra 2018 do 7. 1. 2019. Prevádzku obnovíme v utorok 8. januára 2019. 

 • VIANOČNÉ BESIEDKY

  VIANOČNÉ BESIEDKY

  Milí rodičia,

  pozývame Vás na Vianočné besiedky, ktoré  pre Vás pripravujú Vaše deti spolu s p.učiteľkami v následovných termínoch:

  Pondelok 17. decembra 2018 - trieda LIENKY o 15, 15 hod.

  Utorok 18. decembra 2018 - trieda VEVERIČKY o 15, 15 hod.

                                                trieda ŽABKY a SOVIČKY o 15, 30 hod.

  Tešíme sa na stretnutie!

 • MIKULÁŠ

  MIKULÁŠ

  Milí škôlkári,

  dávame Vám na známosť, že očakávaný príchod Svätého Mikuláša do našej MŠ nám oznámili jeho pomocníci anjelici na štvrtok 6.decembra 2018 krátko popoľudní. Tak nezabudnite prísť v tento deň do MŠ, určite Sv.Mikuláš prinesie aj plné vrece. Čo v ňom bude? Príď a uvidíš!

 • VIANOČNÁ TRŽNICA

  VIANOČNÁ TRŽNICA

  OZNAM

  Pozývame všetkých, známych aj neznámych na predajnú akciu - "VIANOČNÚ TRŽNICU", na ktorej  poskytneme jedinečnú možnosť kúpy výrobkov zhotovených deťmi a ich rodičmi, či starými rodičmi alebo súrodencami na vianočných tvorivých dieľňach.V ponuke bude aj voňavý vianočný punč. 

   Otvárame v stredu 5.decembra 2018 od 15, 00 hod. v jedálni MŠ.

  Tešíme sa na stretnutie !

 • ČARO VIANOC

  ČARO VIANOC

  Milí rodičia,

  blíži sa adventné predvianočné obdobie a tak ako každý rok pripravujeme v MŠ výstavku "ČARO VIANOC". Vyzývame Vás, aby ste prezentovali rôzne vianočné dekorácie, vianočné pečivo, či iné kreatívne výrobky, ktoré môžete odovzdať p. učiteľkám do tried od pondelka 3.decembra 2018.Ďakujeme za spoluprácu a vytvorenie príjemnej predvianočnej atmosféry!

 • TVORIVÉ DIELNE

  TVORIVÉ DIELNE

  MILÍ RODIČIA,

  POZÝVAME VÁS NA VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE, KTORÉ SA USKUTOČNIA VO ŠTVRTOK 29.NOVEMBRA 2018 OD 15,00 HOD.. LIENKY A VEVERIČKY BUDÚ SPOLOČNE TVORIŤ V JEDÁLNI A ŽABKY SO SOVIČKAMI BUDÚ VO SVOJICH TRIEDACH. TEŠÍME SA NA STRETNUTIE!

 • OZNAM

  OZNAM

  Dňa 14. novembra 2018 od 8,30 hod. sa uskutoční v našej MŠ Logopedická depistáž  s odbornou logopédkou . Zúčastnia sa deti predškolského veku, ktorých rodičia podpísali Informovaný súhlas.

 • OZNAM

  OZNAM

  DIVADLO

  Milé deti, v utorok 23.októbra 2018 dopoľudnia privítame v našej MŠ bábkové divadlo Príbeh, s interaktívnym bábkovým predstavením "Cesta okolo sveta". Tešíme sa na príjemný kultúrny zážitok ! 

 • OZNAM

  OZNAM

  PRERUŠENÁ PREVÁDZKA MŠ

  Oznamujeme rodičom, že z dôvodu vysokej chorobnosti detí na doporučenie RÚVZ Trnava a so súhlasom zriaďovateľa, bude prerušená prevádzka materskej školy vo štvrtok 4.10.2018 a v piatok 5.10.2018. Prevádzka bude obnovená v pondelok 8.10.2018. 

 • OZNAM

  OZNAM

  Krúžok Anglického jazyka

  Pripomíname rodičom, že od pondelka 1. 10. 2018 začína pracovať Krúžok anglického jazyka, ktorý bude v triede SOVIČIEK vždy v pondelok v čase od 15,00 hod. do 15,45 hod.

 • VÝZVA

  VÝZVA

  Milí rodičia,

  Týždeň od 16. septembra do 22. septembra 2018 je vyhlásený ako Európsky týždeň mobility, preto Vás vyzývame, aby ste sa aj Vy so svojimi deťmi zapojili do akcie - "DEŇ  BEZ  ÁUT", ktorý bude v našej MŠ v piatok 21. septembra. Vymeňte auto za bicykel, korčule, kolobežku, alebo chôdzu. Absolvujme tak aspoň jednu cestu (do alebo z MŠ) a urobme tak niečo pre svoje zdravie. 

 • OZNAM

  OZNAM

  Rodičovské združenie

  Oznamujeme rodičom, že vo štvrtok 30. augusta 2018 o 16, 30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie v jedálni MŠ. Stretnutie sa koná za účelom oboznámenia rodičov s informáciami ohľadom organizácie nového šk.roka 2018/2019. Účasť je potrebná, tešíme sa na stretnutie!

 • OZNAM

  OZNAM

  LETNÁ PREVÁDZKA

  Prevádzka našej MŠ v čase školských letných prázdnin od 2.júla do 13.júla 2018 pre prihlásené deti bude v triedach LIENOK pre Lienky a Sovičky a v triede VEVERIČIEK budú deti z Veveričiek a Žabiek. Žiadame rodičov, aby preniesli deťom veci do skriniek v šatniach uvedených tried. Prevádzka MŠ bude od 16.júla do 31.augusta 2018 prerušená z dôvodu rekonštrukčných prác, veľkého upratovania, dezinfekcie hračiek a priestorov MŠ a z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov MŠ. Prajeme Vám všetkým pekné slnečné leto, šťastný návrat z dovoleniek a načerpanie nových síl do nového šk.roku 2018/2019, ktorý zahájime v pondelok 3.septembra 2018.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, P. Jilemnického 748/36, Veľké Kostoľany
  P.Jilemnického 748/36, 922 07 Veľké Kostoľany
 • 033/7781131
  mobil: 0911 975 500

Fotogaléria