Navigácia

Pondelok 25. 9. 2017

Počet návštev: 337333

Vitajte na EduPage

Milí rodičia a priaznivci našej materskej školy,

vitajte na našej webovej stránke, kde nájdete aktuality, novinky, fotografie z aktivít MŠ a ďalšie informácie o našej materskej škole. Dúfame, že stránka je pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Milí rodičia, 22. september je vyhlásený za SVETOVÝ DEŇ BEZ ÁUT, zapojte sa do tejto akcie spolu s Vašimi deťmi a absolvujte aspoň jednu cestu do alebo z MŠ pešo, či na bicykli. Ďakujeme za vašu účasť na tejto akcii a prispejete aj Vy takýmto spôsobom k ochrane ovzudšia.

 • Upozorňujeme rodičov, že nastala zmena ohľadom spôsobu platenia školného, ako sme už informovali na rodičovskom združení. Bližšie info nájdete v module "Okienko pre rodičov".

 • Žiadame rodičov, aby deti priviedli do MŠ ráno do 8,00 hod., potom sa vchody zamykajú. V popoľudňajších hodinách treba prísť pre deti po 15,00 hod. vtedy budú vchody odomknuté. ĎAKUJEME !

 • Oznamujeme rodičom a deťom, že nový šk.rok 2017/2018 začína v našej materskej škole v pondelok 4. septembra 2017. Prevádzka MŠ je nezmenená, Pondelok - Piatok od 6,30 hod. - do 16,30 hod. Menný zoznam detí každej triedy bude vyvesený pri vchodoch do MŠ. Bližšie info nájdete v module "Okienko pre rodičov" Tešíme sa na stretnutie !

 • Milí rodičia, pozývame Vás na Rodičovské združenie, ktoré bude vo štvrtok 24. augusta 2017 o 16,00 hod. v jedálni MŠ. Budete oboznámení s organizáciou nového šk.roka 2017/2018, ktorý sa začína v pondelok 4.septembra 2017. Tešíme sa na stretnutie!

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, P. Jilemnického 748/36, Veľké Kostoľany
  P.Jilemnického 748/36, 922 07 Veľké Kostoľany
 • 033/7781131
  mobil: 0911 975 500

Fotogaléria