Navigácia

Utorok 21. 8. 2018

Počet návštev: 414878

Vitajte na našej webovej stránke

Milí rodičia a priaznivci našej materskej školy,

vitajte na našej webovej stránke, kde nájdete aktuality, novinky, fotografie z aktivít MŠ a ďalšie informácie o našej materskej škole. Dúfame, že stránka je pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • OZNAM

  LETNÁ PREVÁDZKA

  Prevádzka našej MŠ v čase školských letných prázdnin od 2.júla do 13.júla 2018 pre prihlásené deti bude v triedach LIENOK pre Lienky a Sovičky a v triede VEVERIČIEK budú deti z Veveričiek a Žabiek. Žiadame rodičov, aby preniesli deťom veci do skriniek v šatniach uvedených tried. Prevádzka MŠ bude od 16.júla do 31.augusta 2018 prerušená z dôvodu rekonštrukčných prác, veľkého upratovania, dezinfekcie hračiek a priestorov MŠ a z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov MŠ. Prajeme Vám všetkým pekné slnečné leto, šťastný návrat z dovoleniek a načerpanie nových síl do nového šk.roku 2018/2019, ktorý zahájime v pondelok 3.septembra 2018.

 • MAMI, OCI, POĎ SA HRAŤ !

  Pozývame všetky deti so svojimi rodičmi a súrodencami na rozlúčkový piknik posledný deň školského roku - v piatok 29. 6. 2018 od 15, 30 hod. na dvore našej materskej školy. Čakajú Vás veselé športové disciplíny rodič + dieťa, opekačka, občerstvenie. Prineste si dobrú náladu a palicu na opekanie.

 • ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

  Pozývame Vás na Rozlúčku s predškolákmi, ktorá sa uskutoční v triedach ŽABKY a SOVIČKY v pondelok 25. 6. 2018 o 15, 30 hod.

 • NOC PREDŠKOLÁKOV V MŠ

  V piatok 22.6.2018 naši predškoláci prežijú noc v materskej škole s pestrým programom, ale bez svojich rodičov, ktorí si pre deti prídu v sobotu 23. 6. 2018 ráno do 8,45 hod. Táto akcia sa uskutoční za sponzorskej pomoci miestnej organizácii poľovníckeho združenia ROVINA a RZ pri našej MŠ. Ďakujeme!

 • PROJEKT TOGETHER

  Mílí rodičia !

  V našej MŠ sme v triedach ŽABIEK a SOVIČIEK privítali tety, ktoré prezentovali prednášku a aktivity spojené so šetrením energií. Bolo to pre nás zaujímavé a poučné dopoludnie. Týmto nám predstavili projekt TOGETHER, do ktorého sa naša MŠ zapája. Projekt je zameraný na vzdelávanie detí o energetickej efektívnosti, čím ich učíme chrániť životné prostredie. Dávame do pozornosti edukatívne video k uvedenému projektu.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, P. Jilemnického 748/36, Veľké Kostoľany
  P.Jilemnického 748/36, 922 07 Veľké Kostoľany
 • 033/7781131
  mobil: 0911 975 500

Fotogaléria