Navigácia

LIENKY A VEVERIČKY ŽABKY A SOVIČKY

Denné poriadky

LIENKY A VEVERIČKY

 

   

 

Rámcovo stanovený čas

od 6.30 – od 8.30

-      hry a hrové činnosti, edukačná aktivita

-      pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita

-      činnosti zabezpečujúce životosprávu, edukačná aktivita

 

 

Pevne stanovený čas

Desiata

od 8.30 – do 9.00

 

-      činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie-desiata,)

 

Rámcovo stanovený čas

od 9.00 – do 11.30

-      hry a hrové činnosti, edukačná aktivita,

-      pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita

-     pobyt vonku, edukačná aktivita

 

 

Pevne stanovený čas

Obed

od 11.30 – do 12.00

-      činnosti zabezpečujúce životosprávu(osobná hygiena, stravovanie-obed), edukačná aktivita

 

 

 

 

 

Rámcovo stanovený čas

od 12.00 –  do 14. 30

-     činnosti zabezpečujúce životosprávu(osobná hygiena)

-     odpočinok

-   pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita

-      hry a hrové činnosti, edukačná aktivita

 


Pevne stanovený čas

Olovrant

od 14. 30 – do 15. 00

-    činnosti zabezpečujúce životosprávu(osobná hygiena,

-    stravovanie-olovrant), edukačná aktivita

 

 

 

 

Rámcovo stanovený čas

od 15.00 –  do 16. 30

-     hry a hrové činnosti, edukačná aktivita

 

 

 

 
 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, P. Jilemnického 748/36, Veľké Kostoľany
    P.Jilemnického 748/36, 922 07 Veľké Kostoľany
  • 033/7781131
    mobil: 0911 975 500

Fotogaléria