Navigácia

Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie

Internetová stránka materskej školy spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a štandardy pre prístupnosť webu dané Ministerstvom financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy [č. 312/2010 Z. z.] v účinnosti od 15. júla 2010.

Výnimky

Materská škola, ul. P. Jilemnického 748/36, 922 07 Veľké Kostoľany, si je vedomá nedodržania štandardov informačných systémov verejnej správy pri zverejňovaní niektorých zmlúv, nakoľko boli zverejnené v jedinom formáte, keďže druhé zmluvné strany materskej škole elektronickú verziu zmlúv v čitateľnej forme neposkytli.

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, P. Jilemnického 748/36, Veľké Kostoľany
    P.Jilemnického 748/36, 922 07 Veľké Kostoľany
  • 033/7781131
    mobil: 0911 975 500

Fotogaléria